Senteret sitt bannerbilde

Markveien legesenter

 .

 

Velkommen til Markveien Legesenters hjemmeside. Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuskandidat.

 

       

 

   

VI TILBYR TIME PÅ DAGEN

Du kan bestille time her fra hjemmesiden eller med sms fra mobiltelefonen på følgende måte:
SEND SMS FRA KL 16 DAGEN FØR DU ØNSKER TIMEN eller tidlig samme dag. Ved henvendelse sent på dagen kan du ikke regne med å få time. Du må da være tidligere ute med en ny sms en annen dag.

Du kan i din melding skrive ønsket tid for time men vi kan ikke garantere deg dette. Blir du tilbudt time og ikke møter, kan legen velge å sende deg regning.

Vi vil fra kl 07.30 sende svar på sms med beskjed om time.


Dersom dette systemet ikke fungerer for deg kan du også forhåndsbestille time via hjemmesiden, sende sms eller ringe oss. DU MÅ DA REGNE MED VENTETID FRA 1-3 UKER.
Vi ønsker å gi deg time hos fastlegen din. På dager der han/hun ikke jobber her, vil du vanligvis ikke få time. Det er derfor viktig at du vet når din fastlege er tilstede. Se under "Om oss" og evt. planlagt fravær.

Har du AKUTT behov for lege, skal du ikke bruke SMS-tjenesten. Vi har et tlf. nr. for øyeblikkelig hjelp: 23408640. Ved livstruende tilstander, ring 113.

 
                             

                                  VIKTIG INFORMASJON:
Fra 01.07.19 overtar Øystein Pettersen som fastlege, etter Odd Bøyesen.

Fra 01.06.19 overtar Janne Storflor Bjørneboe som fastlege, etter Øystein Pihlstrøm. Dr. Bjørneboe har vært vikarlege hos oss siste året.
Fra 20.08.19 skal hun ha svangerskapspermisjon og vikar blir Marius Gaarder Almgren.

Fra 01.03.19 overtar Andreas Wedervang-Resell som fastlege for Svein Sandblost. Dr. Wedervang-Resell har jobbet 50% siste året sammen med dr. Sandblost.

 

Kjære pasienter !

Alderen kommer ubønnhørlig og 70-årsgrensen slår inn!

Jeg kommer til å savne dere og det gode miljøet i Markveien LS.

Takk for mange fine år.

Hilser nå pensjonert fastlege Odd Bøyesen

 

 

PLANLAGT FRAVÆR:
Susanne Gotteberg: 30.09.19 - 04.10.19
Tommy Valio: 09.09.19 - 20.09.19
Marius Gaarder Almgren: 05.09.19
Marianne Natvik: 04.09.19, 18.09.19, 20.09.19, 25.09.19, 26.09.19 etter kl 11. 30.09.19 - 04.10.19.
Andreas Wedervang-Resell: 17.09.19
Anne Signe Øren Karlsen: 09.09.19 - 13.09.19

 
 

 

MARKVEIEN LEGESENTER INNFØRTE eRESEPT 26. AUGUST 2013.

Hva innebærer dette for deg?

1. Slutt på alle papirresepter. Istedet blir reseptene dine overført elektronisk til en sentral database som kallles "Reseptformidleren". Medisiner kan etter dette hentes på alle apotek over hele landet.  Du slipper å hente papirresepter og du slipper å oppbevare dine resepter selv.

2. Ved eResept betaler du ikke lenger egenandel for resepthenting.

3. Ved innleggelse i sykehus vil legene der etter hvert kunne få tilgang til oversikt over dine faste medisiner.


HVA ER MINE RESEPTER?

mineresepter.no er en internettbasert tjeneste som tilbys av Helsedirektoratet. Du trenger elektronisk ID for å logge deg inn. Les mer om hvordan du skaffer deg tilgang til mineresepter.no her.
Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (eResept) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som evt. gjenstår. Løsningen omfatter også dine barns resepter (0-16 år) og evt. fullmakter.

 

 
BETALINGSAUTOMAT!

Vi har  betalingsautomat på venterommet.
Dette avlaster personalet i resepsjonen, samtidig som pasientene ikke lenger må stå i kø ved skranke for å betale.
Denne betalingsautomaten aksepterer Bank Axept.

 

 

Fra 1. november 2011 er du velkommen til å bestille time på nett eller ved å sende oss en SMS. Følg "oppskriften" som ligger øverst på denne siden.

 

BYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 800 43 573  eller gå inn på nettsiden www.helsenorge.no

NYE PASIENTER

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 15. den måneden du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

BETALING

Vi ser helst at du betaler med kort, evt. kontant. Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med Melin Collectors og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, for tiden 58 kr, dersom du velger å få noe (eks. sykmelding/attest) sendt hjem til deg. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Melin Collectors. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Melin Collectors.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.