Velkommen

 

til Markveien Legesenters hjemmeside. Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuskandidat.

 

            
           

VI TILBYR TIME PÅ DAGEN

Du kan bestille time her fra hjemmesiden eller med sms fra mobiltelefonen, se høyre side for hvordan det gjøres.

SEND SMS FRA KL 16 DAGEN FØR DU ØNSKER TIMEN eller tidlig samme dag. Ved henvendelse sent på dagen kan du ikke regne med å få time. Du må da være tidligere ute med en ny sms en annen dag.

Vi vil fra kl 07.30 sende svar på sms med beskjed om time.
Dersom dette systemet ikke fungerer for deg kan du også forhåndsbestille time via hjemmesiden, sende sms eller ringe oss. DU MÅ DA REGNE MED VENTETID FRA 1-3 UKER.
Vi ønsker å gi deg time hos fastlegen din. På dager der han/hun ikke jobber her, vil du vanligvis ikke få time. Det er derfor viktig at du vet når din fastlege er tilstede. Se under "Om oss" og evt. planlagt fravær.

Har du AKUTT behov for lege, skal du ikke bruke SMS-tjenesten. Vi har et tlf. nr. for øyeblikkelig hjelp: 23408640. Ved livstruende tilstander, ring 113.

 

NYHET:

NÅ ER INFLUENSAVAKSINERINGEN I GANG!

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personer med alvorlig fedme (BMI over 40).
Vi tilbyr vaksinen til personer i risikogruppene, til en kostnad av kr 200,-

Snakke med fastlegen din eller gjør avtale med helsesekretærene om tid for setting av vaksine.

 

 

Dr. Iranmanesh, Dr. Berlings vikar, er dessverre sykmeldt.

Fra mandag 30.06.14 og inntil videre vil Silje I. Roland være vikar. Hun er IKKE tilstede onsdager.

 
Susanne Gotteberg går ut i svangerskapspermisjon fra 30.06.14. Marianne Natvik overtar som vikar.

 

 Ingeborg Skulberg har permisjon frem til 01.09.15. Hennes vikar i denne perioden vil være Ingvild Ohm.

 

Fra 28.01. 2015 vil spesialist i allmennmedisin og overlege ved Statens Legemiddelverk, Sigurd Hortemo, vikariere for Odd Bøyesen HVER ONSDAG.

 

 PLANLAGT FRAVÆR:


Ingvild Ohm er ikke tilstede: 13.03.15 og 20.04.15
Svein Sandblost er ikke tilstede: 26.03.15 - 27.03.15. Anne Karlsen er ikke tilstede:  09.03.15 - 13.03.15 ( fra 9.03 - 12.03 er Eline B. Furenes vikar) og 30.03.15 - 07.04.15.
Marianne Natvik er ikke tilstede:  02.03.15 - 06.03.15 men Eline Bredal Furenes er vikar i samme periode.

 

  

 

 

MARKVEIEN LEGESENTER INNFØRTE eRESEPT 26. AUGUST 2013.

Hva innebærer dette for deg?

1. Slutt på alle papirresepter. Istedet blir reseptene dine overført elektronisk til en sentral database som kallles "Reseptformidleren". Medisiner kan etter dette hentes på alle apotek over hele landet.  Du slipper å hente papirresepter og du slipper å oppbevare dine resepter selv.

2. Ved eResept betaler du ikke lenger egenandel for resepthenting.

3. Ved innleggelse i sykehus vil legene der etter hvert kunne få tilgang til oversikt over dine faste medisiner.


HVA ER MINE RESEPTER?

mineresepter.no er en internettbasert tjeneste som tilbys av Helsedirektoratet. Du trenger elektronisk ID for å logge deg inn. Les mer om hvordan du skaffer deg tilgang til mineresepter.no her.
Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (eResept) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som evt. gjenstår. Løsningen omfatter også dine barns resepter (0-16 år) og evt. fullmakter.

 

 
BETALINGSAUTOMAT!

Vi har fått betalingsautomat på venterommet.
Dette avlaster personalet i resepsjonen, samtidig som pasientene ikke lenger må stå i kø ved skranke for å betale.
Denne betalingsautomaten aksepterer Bank Axept.

 

 

       

 

Fra 1. november 2011 er du velkommen til å bestille time på nett eller ved å sende oss en SMS. Følg "oppskriften" som ligger til høyre på denne siden.

 

BYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 810 59500 eller gå inn på nettsiden www.helfo.no, se under lenker.

NYE PASIENTER

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 15. den måneden du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

BETALING

Vi ser helst at du betaler kontant eller med kort. Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med Odin Kapital og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, for tiden 56 kr, dersom du velger å få noe (eks. sykmelding/attest) sendt hjem til deg. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Odin Kapital. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Odin Kapital AS.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Viktig informasjon

4. mars 2015 kl. 12:47