Senteret sitt bannerbilde

Markveien legesenter

 

til Markveien Legesenters hjemmeside. Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuskandidat.

 

 

 FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2018

Denne informasjonen er viktig for deg som skal bruke oss i sommer. Våre leger har følgende sommerferie. Ta hensyn til dette når du bestiller time.


Vi MÅ prioritere pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp i ferietiden.
Vi kan IKKE prioritere rutinekontroller og oppfølgingssaker i ferietiden.

 Legene har følgende ferie:

Øystein Pihlstrøm: 04.06.18 - 12.06.18, 25.06.18 - 08.07.18 og 30.07.18 - 12.08.18
Odd Bøyesen: 28.06.18 - 22.07.18 og 30.07.18 - 05.08.18
Anne Karlsen: 28.06.18 - 12.08.18
Svein Sandblost: 25.06.18 - 20.08.18 NB. ENDRING. Dr. Wedervang-Resell jobber for dr. Sandblost 13.08.18 - 15.8.18.
Andreas Wedervang-Resell: 16.07.18 - 12.08.18
Marianne Natvik: 29.06.18 - 29.07.18
Susanne Gotteberg: 09.07.18 - 29.07.18
Tommy Valio: 09.07.18 - 05.08.18
Sigurd Hortemo: 06.07.18 - 29.07.18

Redusert bemanning av medarbeidere og økt ventetid b.l.a på telefon, må påregnes.
Telefontiden vil være fra kl 08.30 til 11.00 i perioden 25.06.18 - 19.08.18.
Legesentet stenger kl 15 i samme periode.
Laboratoriet stenger kl 14.30.

Vårt laboratorium vil holde sommerstengt for alt annet enn akutte vurderinger i perioden 25.06.18 - 19.08.18.

 

 

 

VI TILBYR TIME PÅ DAGEN

Du kan bestille time her fra hjemmesiden eller med sms fra mobiltelefonen på følgende måte:
SEND SMS FRA KL 16 DAGEN FØR DU ØNSKER TIMEN eller tidlig samme dag. Ved henvendelse sent på dagen kan du ikke regne med å få time. Du må da være tidligere ute med en ny sms en annen dag.

Du kan i din melding skrive ønsket tid for time men vi kan ikke garantere deg dette. Blir du tilbudt time og ikke møter, kan legen velge å sende deg regning.

Vi vil fra kl 07.30 sende svar på sms med beskjed om time.


Dersom dette systemet ikke fungerer for deg kan du også forhåndsbestille time via hjemmesiden, sende sms eller ringe oss. DU MÅ DA REGNE MED VENTETID FRA 1-3 UKER.
Vi ønsker å gi deg time hos fastlegen din. På dager der han/hun ikke jobber her, vil du vanligvis ikke få time. Det er derfor viktig at du vet når din fastlege er tilstede. Se under "Om oss" og evt. planlagt fravær.

Har du AKUTT behov for lege, skal du ikke bruke SMS-tjenesten. Vi har et tlf. nr. for øyeblikkelig hjelp: 23408640. Ved livstruende tilstander, ring 113.

 
                              VIKTIG INFORMASJON:

 

 


Fra 22. 01.16 er Sigurd Hortemo vikar for Bøysen på fredager.

 

 

PLANLAGT FRAVÆR:

Øystein Pihlstrøm er ikke tilstede: 18.06.18
Andreas Wedervang-Resell er ikke tilstede: 21.06.18 - 22.06.18
 

MARKVEIEN LEGESENTER INNFØRTE eRESEPT 26. AUGUST 2013.

Hva innebærer dette for deg?

1. Slutt på alle papirresepter. Istedet blir reseptene dine overført elektronisk til en sentral database som kallles "Reseptformidleren". Medisiner kan etter dette hentes på alle apotek over hele landet.  Du slipper å hente papirresepter og du slipper å oppbevare dine resepter selv.

2. Ved eResept betaler du ikke lenger egenandel for resepthenting.

3. Ved innleggelse i sykehus vil legene der etter hvert kunne få tilgang til oversikt over dine faste medisiner.


HVA ER MINE RESEPTER?

mineresepter.no er en internettbasert tjeneste som tilbys av Helsedirektoratet. Du trenger elektronisk ID for å logge deg inn. Les mer om hvordan du skaffer deg tilgang til mineresepter.no her.
Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (eResept) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som evt. gjenstår. Løsningen omfatter også dine barns resepter (0-16 år) og evt. fullmakter.

 

 
BETALINGSAUTOMAT!

Vi har  betalingsautomat på venterommet.
Dette avlaster personalet i resepsjonen, samtidig som pasientene ikke lenger må stå i kø ved skranke for å betale.
Denne betalingsautomaten aksepterer Bank Axept.

 

 

Fra 1. november 2011 er du velkommen til å bestille time på nett eller ved å sende oss en SMS. Følg "oppskriften" som ligger øverst på denne siden.

 

BYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 800 43573 eller gå inn på nettsiden www.helsenorge.no

NYE PASIENTER

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 15. den måneden du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

BETALING

Vi ser helst at du betaler med kort, evt. kontant. Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med Odin Kapital og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, for tiden 69 kr, dersom du velger å få noe (eks. sykmelding/attest) sendt hjem til deg. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Odin Kapital. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Odin Kapital AS.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.