Senteret sitt bannerbilde

Markveien legesenter

 .

 

Velkommen til Markveien Legesenters hjemmeside. Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuskandidat.

 

  

 

                         VIKTIG MELDING!!!!!

Har du mistanke om at du er smittet av Coronavirus, så skal du IKKE oppsøke oss eller Legevakten. Du skal ringe oss eller Legevakten på tlf. 116117

Legevakten har personale som reiser ut på sykebesøk.

 

Folkehelseinstituttet skriver om Coronavirus på sin nettside. Se under Lenker.

 

 

               

INFLUENSAVAKSINE 2019

 

Ta kontakt med oss for timebestilling hos helsesekretær. Har du allerede time hos legen kan du få vaksinen på legetimen.

 

  • Risikogrupper:

  • Alle fra fylte 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke. Barn og voksne med: kronisk hjerte- og karsykdom. Kronisk luftveissykdom, diabetes, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar. Svært alvorlig fedme (BMI over 40).

 

PRIS FOR ÅRETS VAKSINE: 250 kr. FRIKORT DEKKER IKKE VAKSINEN.

 

VI TILBYR TIME PÅ DAGEN

Du kan bestille time her fra hjemmesiden eller med sms fra mobiltelefonen på følgende måte:
SEND SMS FRA KL 16 DAGEN FØR DU ØNSKER TIMEN eller tidlig samme dag. Ved henvendelse sent på dagen kan du ikke regne med å få time. Du må da være tidligere ute med en ny sms en annen dag.

Du kan i din melding skrive ønsket tid for time men vi kan ikke garantere deg dette. Blir du tilbudt time og ikke møter, kan legen velge å sende deg regning.

Vi vil fra kl 07.30 sende svar på sms med beskjed om time, som regel minimum 2 timers varsel.


Dersom dette systemet ikke fungerer for deg kan du også forhåndsbestille time via hjemmesiden, sende sms eller ringe oss. DU MÅ DA REGNE MED VENTETID FRA 1-3 UKER.


Vi ønsker å gi deg time hos fastlegen din. På dager der han/hun ikke jobber her, vil du vanligvis ikke få time. Det er derfor viktig at du vet når din fastlege er tilstede. Se under "Om oss" og evt. planlagt fravær.

Har du AKUTT behov for lege, skal du ikke bruke SMS-tjenesten. Vi har et tlf. nr. for øyeblikkelig hjelp: 23408640. Ved livstruende tilstander, ring 113.

 
                             

                                  VIKTIG INFORMASJON:


Fra 27.01.20 skal dr. Tommy Valio jobbe hver 5. uke på sykehus.
Thomas Rønbeck er vikar for dr. Valio i ukene: 5,9,13,17 osv.


Fra 20.08.19 har Janne Storflor Bjørneboe svangerskapspermisjon og vikar er Marius Gaarder Almgren.

 

Kjære pasienter !

Alderen kommer ubønnhørlig og 70-årsgrensen slår inn!

Jeg kommer til å savne dere og det gode miljøet i Markveien LS.

Takk for mange fine år.

Hilser nå pensjonert fastlege Odd Bøyesen

 

 

PLANLAGT FRAVÆR:


Susanne Gotteberg: 28.02.20.
Marianne Natvik: 02.03.20-03.03.20. 30.03.20-31.03.20
Anne Karlsen: 16.03.20-21.03.20.
Marius Almgren: 05.03.20-06.03.20 og 26.03.20. 
Tommy Valio: 02.03.20. 19.03.20-20.03.20. 30.03.20.   27.04.20.
Andreas Wedervang-Resell: 10.03.20-11.03.20. 24.03.20


 

 

BYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 800 43 573  eller gå inn på nettsiden www.helsenorge.no

NYE PASIENTER

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

BETALING

Du betaler egenandel etter fylte 16 år.

Vi ser helst at du betaler med kort. Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med WTW/Lindorff og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, for tiden 58 kr, dersom du velger å få noe (eks. sykmelding/attest) sendt hjem til deg. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Lindorff. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Lindorff.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.