Velkommen

 

til Markveien Legesenters hjemmeside. Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuskandidat.

 

NYHET:

Fra 12/4 t.o.m 21/4 er SMS TJENESTEN VÅR IKKE TILGJENGELIG. DETTE PÅ GRUNN AV REDUSERT BEMANNING. Tjenesten vil være tilgjengelig fra  kl 16 den 21/4.

 

ÅPNINGSTIDER  PÅSKEN 2014


Mandag 14. april fra 08.00 - 15.30
Tirsdag 15. april fra 08.00 - 15.30
Onsdag 16. april fra 08.00 - 14.00
Skjærtorsdag: STENGT
Langfredag:    STENGT
1. påskedag:   STENGT
2. påskedag:   STENGT

 

Susanne Gotteberg og Ingvild Ohm jobber mandag 14. april t.o.m onsdag 16. april. 
DE RESTERENDE AV VÅRE LEGER HAR PÅSKEFERIE.

I disse 3 dagene kan vi kun tilby time for den akutte lidelse.

 Dr. Amir Roland Iranmanesh, Vegard Berlings vikar, er dessverre syk og er ikke tilstede  fra 31.03.14.
I uke  15 (07.04 - 12.04) vikarerer Eline Bredal Furenes på Berling sin liste.

I perioden frem  til Påske har vi dessverre dårligere legedekning enn normalt. Dette pga. Bøyesens og Karlsens allerede avtalte permisjon. Det kan bety at vi en viss grad må avvike fra "Time samme dag" ordningen, og kun prioritere de som trenger akutt hjelp.

Vi håper for forståelse for dette.

 

Siri Steine slutter hos oss 15.04.14.
Susanne Gotteberg overtar som fastlege fra samme dato.

Odd Bøyesen skal ha permisjon i 5-6 uker fra 19.03.14.
Sigurd Hortemo og Marianne Natvik vikarierer på Bøyesens liste, men de er ikke tilstede hver dag.

Ingeborg Skulberg skal ha permisjon fra 17.03.2014 - 31.03.2015, for å jobbe på sykehus. Hennes vikar i denne perioden vil være Ingvild Ohm.

I første kvartal 2014 vil spesialist i allmennmedisin og overlege ved Statens Legemiddelverk, Sigurd Hortemo, vikarierer for Odd Bøyesen en dag i uken: mandager eller fredager. 6. Januar blir hans første dag ved Markveien legesenter.

Vegard Berling skal ha permisjon i 1 år fra 23.01.14 og Amir Roland Iranmanesh vikarierer fra 03.02.14 og i 1 år.

I første kvartal 2014 vil lege Marianne Natvik vikariere for noen av legene ved Markveien legesenter. 4. februar blir hennes første dag ved Markveien legesenter.

 

VI TILBYR TIME PÅ DAGEN

Du kan bestille time her fra hjemmesiden eller med sms fra mobiltelefonen, se høyre side for hvordan det gjøres. SEND SMS FRA KL 16 DAGEN FØR DU ØNSKER TIMEN eller tidlig samme dag. Ved henvendelse sent på dagen kan du ikke regne med å få time. Du må da være tidligere ute med en ny sms en annen dag.

Vi vil fra kl 08.00 sende svar på sms med beskjed om time.

Dersom dette systemet ikke fungerer for deg kan du også forhåndsbestille time via hjemmesiden, ( 1- 3 ukers ventetid) sende sms eller ved å ringe oss.

Vi ønsker å gi deg time hos fastlegen din. På dager der han/hun ikke jobber her, vil du vanligvis ikke få time. Det er derfor viktig at du vet når din fastlege er til stede ved senteret. Se under om oss og evt. planlagt fravær. Ved behov for akutt legehjelp vil vi prøve å gi deg time hos en annen lege.

 

 PLANLAGT FRAVÆR:

Anne Karlsen er ikke tilstede : 01.04.14 - 30.04.14
Øystein Pihlstrøm er ikke tilstede: 11.04.14
Svein Sandblost er ikke tilstede: 02.05.14, 28.05.14 og 30.05.14.
Susanne Gotteberg er ikke tilstede: 02.05.14

 

 

MARKVEIEN LEGESENTER INNFØRTE eRESEPT 26. AUGUST 2013.

Hva innebærer dette for deg?

1. Slutt på alle papirresepter. Istedet blir reseptene dine overført elektronisk til en sentral database som kallles "Reseptformidleren". Medisiner kan etter dette hentes på alle apotek over hele landet.  Du slipper å hente papirresepter og du slipper å oppbevare dine resepter selv.

2. Ved eResept betaler du ikke lenger egenandel for resepthenting.

3. Ved innleggelse i sykehus vil legene der etter hvert kunne få tilgang til oversikt over dine faste medisiner.


HVA ER MINE RESEPTER?

mineresepter.no er en internettbasert tjeneste som tilbys av Helsedirektoratet. Du trenger elektronisk ID for å logge deg inn. Les mer om hvordan du skaffer deg tilgang til mineresepter.no her.
Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (eResept) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som evt. gjenstår. Løsningen omfatter også dine barns resepter (0-16 år) og evt. fullmakter.

 

 
BETALINGSAUTOMAT!

Vi har fått betalingsautomat på venterommet.
Dette avlaster personalet i resepsjonen, samtidig som pasientene ikke lenger må stå i kø ved skranke for å betale.
Denne betalingsautomaten aksepterer Bank Axept.

 

 

       

 

Fra 1. november 2011 er du velkommen til å bestille time på nett eller ved å sende oss en SMS. Følg "oppskriften" som ligger til høyre på denne siden.

 

BYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 810 59500 eller gå inn på nettsiden www.helfo.no, se under lenker.

NYE PASIENTER

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 15. den måneden du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

BETALING

Vi ser helst at du betaler kontant eller med kort. Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med Odin Kapital og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, for tiden 55 kr, dersom du velger å få noe (eks. resept/attest) sendt hjem til deg/faxet resept til apotek./ eller levert på apoteket. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Odin Kapital. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Odin Kapital AS.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.