Senteret sitt bannerbilde

Om oss

Bilde av Øystein  Pihlstrøm

Øystein Pihlstrøm

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Praksis: Alle dager, unntatt tirsdager.

 

Bilde av Anne Signe Øren Karlsen

Anne Signe Øren Karlsen

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Praksis: Alle dager, unntatt  fredager.

 

Bilde av Svein Sandblost

Svein Sandblost

Fastlege

Sluttet 28.02.19.
Dr. Andreas Wedervang-Resell har overtatt som fastlege.

Bilde av Susanne  Gotteberg

Susanne Gotteberg

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Praksis: Alle dager.

 

 

Bilde av Marianne Natvik

Marianne Natvik

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Praksis: Alle dager, unntatt onsdager.

Bilde av Odd Bøyesen

Odd Bøyesen

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Praksis: Alle dager unntatt fredager.

Sigurd Hortemo er vikar på fredager.

Person-ikon

Tommy Valio

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Praksis: Alle dager

Person-ikon

Andreas Wedervang-Resell

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Praksis: Tirsdag - Fredag

Tatt over som fastlege 01.03.19, etter Svein Sandblost

Bilde av Sigurd Hortemo

Sigurd Hortemo

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

 Fra 22.01.16 er han vikar for Odd Bøysen på fredager.

Person-ikon

Janne Storflor Bjørneboe

Lege

Vikarlege

Person-ikon

May-Linn Fauske Andersen

Turnuslege

Turnuslege fra 01.03.19 - 31.8.19

Bilde av Lisbeth Gadderud

Lisbeth Gadderud

Kontorleder

Bilde av Lilly Vestad

Lilly Vestad

Helsesekretær/Laboratorieleder

Bilde av Unni Dahl Brinch

Unni Dahl Brinch

Helsesekretær

Bilde av Janne Taklo

Janne Taklo

Helsesekretær

Bilde av Tone S Akerjordet

Tone S Akerjordet

Helsesekretær

Person-ikon

Banaz Auwb Najm

Helsesekretær

Person-ikon

Jeannie Brennersted

Helsesekretær

Person-ikon

Nadia Vetrova

Helsesekretær