Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Markveien legesenter

RESEPT

 Illustrasjon eller bilde for senter

 

Velkommen til Markveien Legesenters hjemmeside

Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuslege/LIS1.

 

Minner om at hvis du har COVID, SÅ MÅ DU AVKLARE MED OSS OM DU KAN KOMME TIL TIMEN DIN.

 

Ved akutt behov for lege, kan du kontakte Legevakten, Trondheimsveien 235.
Tlf. nr til nærmeste legevakt: 116117.

 

                   FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2024

 

Denne informasjonen er viktig for deg som trenger oss i sommer. 

I perioden 24.06.24 - 18.08.24 avvikler vi sommerferie.
Vi MÅ prioritere pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp i ferietiden. Vi oppfordrer våre pasienter til å få utført rutinekontroller og oppfølgingssaker utenom ferietiden.

Våre leger har følgende sommerferie. Ta hensyn til dette når du bestiller time. 

Anne Karlsen: 01.07.24 - 11.08.24

Susanne Gotteberg: 01.07.24 - 07.07.24 og 15.07.24 - 04.08.24

Janne Bjørneboe: 08.07.24 - 28.07.24 og 01.08.24 - 04.08.24

Andreas Wedervang-Resell: 24.06.24 - 30.06.24 og 08.07.24 - 04.08.24

Tommy Valio: 26.06.24 - 01.07.24 og 22.07.24 - 18.08.24

Øystein Pettersen: 01.08.24 - 01.09.24 men han har vikar - Amal Abdi Hashi. 

Marius Almgren: 01.07.24 - 28.07.24

Solvor Riska: 08.07.24 - 07.08.24

Emilie Ødegård: 01.07.24 - 21.07.24

Timebestilling gjennom helsenorge blir redusert i ferietiden. Du må ringe oss eller benytte SMS til 2097 (start meldingen med MARKVEIEN, navnet ditt, fødsesdato og kort hva det gjelder). Dette fordi vi må sikre oss at de som trenger øyeblikkelig hjelp får time. 

E-konsultasjon er ikke tilgjengelig når legen har ferie.

I ferietiden vil telefonen være åpen kl 08.30 - 11.00.
Laboratoriet vårt stenger kl 14.30
Legesenteret stenger kl 15.00

Du må bestille time, hos helsesekretær/laboratoriet, for blodprøve, injeksjoner, fjerning av sting o.l.

Du vil kunne oppleve at vi henviser deg til Fürst laboratoriet, for blodprøve, ved stor pågang hos oss. 
          

         

                     

       TIMEBESTILLING I HELSENORGE. 

02.10.23 gikk vi over til elektronisk timebestilling via helsenorge.


Logg deg inn med Bank-Id  på www.helsenorge.no eller deres app


Det er kun mulig å bestille time til sin egen fastlege via helsenorge.no
Det legges ut timer 1 måned frem i tid. Hastetimer er tilgjengelig fra kl 16 dagen før. Vi ber om at du ikke benytter hastetimer for det som kan vente, som f.eks. helsesjekk, førerkortattest, celleprøve o.l.
Det sikrer oss at de som har behov for rask helsehjelp, får det.

De dagene din fastlege ikke er tilstede, (se under "om oss" eller lenger ned på siden under planlagt fravær) vil du da ikke finne time. 


Vi går altså bort fra SMS bestillingen vår som vi har kalt "Time samme dag".

HAR DU BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP, MÅ DU RINGE OSS PÅ TLF. 23408600.

Det er fortsatt mulig å bestille time til turnuslege og vikar for fastlege ved dennes fravær, via telefon eller SMS.

DETTE KAN DU GJØRE I HELSENORGE:
Bestill time
Start e-konsultasjon
Forny resept

-Bestill time
Du vil enkelt kunne få en time som passer og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. Timer er tilgjengelig 1 måned frem. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.
Finner du ikke ledig time ved første forsøk, så prøv igjen senere/annen dag. Dette fordi det vil dukke opp ledige timer hver 14. dag. Avbestilte timer blir tilgjengelig fortløpende. 

Ønsker du telefonkonsultasjon, istedet for fremmøtetime, skriver du det i merknadsfeltet. Du vil ikke motta ytterligere bekreftelse men legen får beskjed om at du ønsker å bli ringt til.

NB: I ferieavvikling vil det være få timer tilgjengelig. Dette fordi vi må prioritere de som har behov for akutt hjelp og timer må derfor bestilles pr. telefon.


-Start e-konsultasjon
E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og evt. fakturagebyr for denne tjenesten. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.
Du får svar innen 5 virkedager, som regel raskere.

Ved helligdager og ferier stenger legene tilgang til E-konsultasjon. 


-Forny resept
Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept. Resepttjenesten på Helsenorge gir god oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept.
Du må beregne 2-5 dagers behandlingstid.

            

 

 

  • Kontakt oss helst digitalt via SMS-tjenesten om det ikke haster.
  • Ring oss ved behov på telefon 23408600.  Dersom du ikke får tak i oss pga stor pågang, forsøk igjen litt senere.
  • Vi har et tlf. nr. for øyeblikkelig hjelp: 23408640.

 

  • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113

 

 

KORONAVAKSINERING I OSLO KOMMUNE

 

Klikk på lenken under: 

www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine

Koronavaksinen er gratis

 

 

 

 

     PRISLISTE FOR LEGEERKLÆRINGER OG ATTESTER VED MARKVEIEN LEGESENTER


Godtgjørelse for arbeid knyttet til ulike attester og erklæringer dekkes som regel ikke av det
offentlige, men av den som ber om slik attest. Beløpet er ikke en egenandel og dekkes ikke av
frikortordningen. Beløpet kommer som regel i tillegg til egenandel for konsultasjon.


Legekontoret har følgende priser:
Førerkortattest: 800,-
Søknad TT-kort eller HC parkeringsbevis: 500,-
Større helbredsattester (søkere til skoler, kurs, mm): 1000-2000,-
Kort attest: 500,-
Lang attest: 750-1000,-
Fraværsattest skole: 300,-
Fremmøtebekreftelse: Ingen kostnad

                     

                             

INFORMASJON OM LEGEBEMANNING:

 

PLANLAGT FRAVÆRBYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 800 43 573  eller gå inn på nettsiden www.helsenorge.no

 

NYE PASIENTER

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

 

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

 

BETALING

Du betaler egenandel etter fylte 16 år.

Vi ser helst at du betaler med kort.

Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med WTW/Intrum og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, dersom du velger å få noe (eks. sykmelding/attest) sendt hjem til deg. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Intrum. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Lindorff/Intrum.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.