Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Markveien legesenter

 Illustrasjon eller bilde for senter

 

Velkommen til Markveien Legesenters hjemmeside

Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuskandidat.

 

      INFLUENSAVAKSINERING 2021

 

1. Tilhører du en av risikogruppene, så koster vaksinen kr 50. Har du frikort, er den gratis.

2. Er du ikke i risikogruppene, så koster vaksinen kr 250. Frikort gjelder ikke.

 

Ta kontakt med oss for timebestilling.

 

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

              

 

KORONAVAKSINERING I OSLO KOMMUNE ER GODT I GANG.

 

Klikk på lenken under: 

www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine

Alle som skal få tilbud om vaksinen blir kontaktet på telefon, etter hvert som det er deres tur. Når du blir kontaktet, får du også vite tid og sted for vaksinen. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksinen er gratis

 

 

VIKTIG MELDING!!

 

PGA.SITUASJONEN MED KORONAVIRUSET, ER DRIFTEN TIL MARKVEIEN LEGESENTER NOE ENDRET.

F.o.m. 01.03.21, og inntil videre, vil det være færre fremmøtetimer tilgjengelig.

Legene utfører E-konsultasjoner: telefon- og videkonsultasjoner.

Dette utløser betaling for pasientene.

Faktura får du fra Lindorff og det kan tilkomme et gebyr. 

 

BRUK AV MUNNBIND.

Du må bruke munnbind den tiden du er inne på legesenteret. 

 

Har du NYOPPSTÅTTE symptomer på luftveisinfeksjon og/eller feber, har vært i kontakt med noen med påvist koronasmitte eller du er i karantene, så kan du IKKE oppsøke oss. Kontakt oss pr telefon eller elektronisk. 

Fastlegen kan henvise deg til Feberpoliklikk for legevurdering. Du kan også ringe Koronatelefonen. For de som er bosatt i Oslo, er tlf. nummeret 21802182.

HAR DU SYMPTOMER PÅ KORONA OG HAR BEHOV FOR Å TESTE DEG, SÅ TRENGER DU IKKE LENGER GÅ VIA FASTLEGEN. FOR INNBYGGERE I OSLO KAN DU NÅ LOGGE DEG INN:

 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#gref

 

 

Det er selvsagt viktig at at du tar kontakt om du har sykdom som ikke har noe med smitte eller korona å gjøre, og vi ønsker for å sørge for at du som har kronisk sykdom fremdeles skal få den oppfølgingen og hjelpen du trenger. 

 

 

Du finner informasjon og konkrete råd om Koronavirus på FHI sin nettside. Se under Lenker.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Informasjonstelefonen for koronasmitte 815 55 015.

TRENGER DU LEGEVURDERING, KONTAKT OSS, SÅ RINGER VI TILBAKE TIL DEG. 

 

 

                                      

VI TILBYR TIME PÅ DAGEN - MEN MER BEGRENSET I DISSE DAGER ENN VED VANLIG DRIFT

Det kan hende legen velger å ta samtalen med deg via telefon eller videokonsultasjon.

 

Du kan bestille time her fra hjemmesiden eller med sms fra mobiltelefonen på følgende måte:
SEND SMS FRA KL 16 DAGEN FØR DU ØNSKER TIMEN eller tidlig samme dag. Ved henvendelse sent på dagen kan du ikke regne med å få time. Du må da være tidligere ute med en ny sms en annen dag.

Du kan i din melding skrive ønsket tid for time men vi kan ikke garantere deg dette.

Vi gjør oppmerksom på at en ved å benytte bestillingen "Time Samme Dag" forplikter seg til å møte til den oppsatte tiden. Ved å benytte tjenesten "Time Samme Dag" samtykker en til fakturering dersom man ikke møter til den tildelte timen.

Vi vil fra kl 07.30 sende svar på sms med beskjed om time, som regel minimum 2 timers varsel.


Dersom dette systemet ikke fungerer for deg kan du også forhåndsbestille time via hjemmesiden, sende sms eller ringe oss. DU MÅ DA REGNE MED VENTETID FRA 1-3 UKER.


Vi ønsker å gi deg time hos fastlegen din. På dager der han/hun ikke jobber her, vil du vanligvis ikke få time. Det er derfor viktig at du vet når din fastlege er tilstede. Se under "Om oss" og evt. planlagt fravær.

 

 • Kontakt oss helst digitalt via SMS-tjenesten om det ikke haster.
 • Ring oss ved behov på telefon 23408600.  Dersom du ikke får tak i oss pga stor pågang, forsøk igjen litt senere.
 • Vi har et tlf. nr. for øyeblikkelig hjelp: 23408640.

 

 • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117
 • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113

 

                           

                             

INFORMASJON OM LEGEBEMANNINGEN

 

Marius Gaarder Almgren er vikar for Natvik fra 1.8.21

Flere av legene ved senteret jobber ved bydelens Feberpoliklinikk og det vil medføre noe fravær fra vårt senter.  

 

PLANLAGT FRAVÆR:

Susanne Gotteberg er ikke tilstede etter kl 10 den 30.11.21
Andreas Wedervang-Resell er ikke tilstede: 09.12.21 - 15.12.21 

 

 

 

 

 

BYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 800 43 573  eller gå inn på nettsiden www.helsenorge.no

 

NYE PASIENTER

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

 

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

 

BETALING

Du betaler egenandel etter fylte 16 år.

Vi ser helst at du betaler med kort.

Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med WTW/Lindorff og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, for tiden 58 kr, dersom du velger å få noe (eks. sykmelding/attest) sendt hjem til deg. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Lindorff. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Lindorff.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.

 

 Aktuelt

Etterregistrering av Covid -19 vaksine satt i utlandet

17. juni 2021

Vi tilbyr etterregistrering av Covid -19 vaksiner satt i utlandet. Se FHI sine sider for detaljer rundt dette. Gyldig dokumentasjon må leveres eller sendes legesenteret. Lege registerer i SYSVAK. Tjenesten koster kr 500,-