Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Markveien legesenter

 Illustrasjon eller bilde for senter

 

Velkommen til Markveien Legesenters hjemmeside

Her vil du finne nyttig informasjon om legesenteret, våre leger, ansatte og våre rutiner.

Markveien Legesenter ble etablert i 1980. Vi har siden da vært en sentral del av allmennlegetjenesten i området og er nå et kontor med 7 fastleger og 1 turnuskandidat.

 

                                                       

 

 

 

 

VIKTIG MELDING!

 

NYTT FRA 28.10.20.

 

PGA.SITUASJONEN MED ØKENDE KORONASMITTE I OSLO, ER DRIFTEN TIL MARKVEIEN LEGESENTER NOE ENDRET.

F.O.M. 28.10.20 OG INNTIL VIDERE vil det være færre fremmøtetimer tilgjengelig. 

Legene utfører telefon- og videkonsultasjoner der det ikke er nødvendig med undersøkelse/fysisk oppmøte på legesenteret. 

Dette utløser betaling for pasientene.

Faktura får du fra Lindorff og det tilkommer et gebyr. 

 

BRUK AV MUNNBIND.

Vi anbefaler bruk av munnbind den tiden du er inne på legesenteret. 

 

Har du symptomer på luftveisinfeksjon og/eller feber, har vært i kontakt med noen med påvist koronasmitte eller du er i karantene, så kan du IKKE oppsøke oss. Kontakt oss pr telefon eller elektronisk. 

Fastlegen kan henvise deg til Feberpoliklikk for legevurdering. Du kan også ringe Koronatelefonen. For de som er bosatt i Oslo, er tlf. nummeret 21802182.

 

NYTT FRA 13.08.20: HAR DU SYMPTOMER PÅ KORONA OG HAR BEHOV FOR Å TESTE DEG, SÅ TRENGER DU IKKE LENGER GÅ VIA FASTLEGEN. FOR INNBYGGERE I OSLO KAN DU NÅ LOGGE DEG INN:

 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#gref

 

 

Det er selvsagt viktig at at du tar kontakt om du har sykdom som ikke har noe med smitte eller korona å gjøre, og vi ønsker for å sørge for at du som har kronisk sykdom fremdeles skal få den oppfølgingen og hjelpen du trenger. 

 

HENSTILLER PASIENTER TIL Å KONTAKTE OSS ELEKTRONISK OM DET IKKE HASTER OG IKKE KOMME INN UTEN AVTALE.

RING OSS OM DU HAR BEHOV FOR RASK KONTAKT. Svarer vi ikke, prøv igjen - vi gjør så godt vi kan for å svare alle som ringer oss.

 

 

Du finner informasjon og konkrete råd om Koronavirus på FHI sin nettside. Se under Lenker.

Her vil du også finne lenke til: koronasjekk.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Informasjonstelefonen for koronasmitte 815 55 015.

TRENGER DU LEGEVURDERING, KONTAKT OSS, SÅ RINGER VI TILBAKE TIL DEG. 

 

Legene utfører for tiden telefonkonsultasjoner samt videokonsultasjoner.
Dette utløser betaling for pasientene.

Faktura får du fra Lindorff og det tilkommer et gebyr. 

 

                                               

                                                           INFLUENSAVAKSINERING 2020

 

VAKSINEN ER VENTET TIL OSS I MIDTEN AV OKTOBER.

I år er det kun pasienter i risikogruppene som i første omgang, kan få vaksinen. 

I år vil det ikke være mulig å "droppe inn" for influensavaksine. Dette av smittevernhensyn.


I år er det innført egenandel kr 50. Har du frikort betaler du ingen ting.

 

RISIKOGRUPPER:

- Alle fra fylte 65 år
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
- Helsepersonell med pasientkontakt
- BARN OG VOKSNE MED:
  - Diabetes type 1 og 2
  - Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  - Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - Nedsatt immunforsvar
  - Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
 - Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 - Svinerøktere og andre som har regelmessid kontakt med levende griser.

 


                                           

 

PNEUMOKOKKVAKSINE

Vi opplever stor pågang for å få vaksine mot lungebetennelse og det er mangel på vaksiner.

Folkehelseinstituttet har kommet med regningslinjer over hvilke diagnoser som skal prioriteres.

 

               

 

VI TILBYR TIME PÅ DAGEN - MEN NOE MER BEGRENSET I DISSE DAGER ENN VED VANLIG DRIFT

Det kan hende legen velger å ta samtalen med deg via telefon eller videokonsultasjon.

 

Du kan bestille time her fra hjemmesiden eller med sms fra mobiltelefonen på følgende måte:
SEND SMS FRA KL 16 DAGEN FØR DU ØNSKER TIMEN eller tidlig samme dag. Ved henvendelse sent på dagen kan du ikke regne med å få time. Du må da være tidligere ute med en ny sms en annen dag.

Du kan i din melding skrive ønsket tid for time men vi kan ikke garantere deg dette.

Vi gjør oppmerksom på at en ved å benytte bestillingen "Time Samme Dag" forplikter seg til å møte til den oppsatte tiden. Ved å benytte tjenesten "Time Samme Dag" samtykker en til fakturering dersom man ikke møter til den tildelte timen.

Vi vil fra kl 07.30 sende svar på sms med beskjed om time, som regel minimum 2 timers varsel.


Dersom dette systemet ikke fungerer for deg kan du også forhåndsbestille time via hjemmesiden, sende sms eller ringe oss. DU MÅ DA REGNE MED VENTETID FRA 1-3 UKER.


Vi ønsker å gi deg time hos fastlegen din. På dager der han/hun ikke jobber her, vil du vanligvis ikke få time. Det er derfor viktig at du vet når din fastlege er tilstede. Se under "Om oss" og evt. planlagt fravær.

 

  • Kontakt oss helst digitalt via SMS-tjenesten om det ikke haster.
  • Ring oss ved behov på telefon 23408600.  Dersom du ikke får tak i oss pga stor pågang, forsøk igjen litt senere.
  • Vi har et tlf. nr. for øyeblikkelig hjelp: 23408640.

 

  • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113

 

                           

                             

INFORMASJON OM LEGEBEMANNINGEN

Fra 01.08.20 skal dr. Natvik har 1 års permisjon. Vikar er Marius Gaarder Almgren.
Fra 27.01.20 skal dr. Tommy Valio jobbe ca. hver 5. uke på sykehus.
Thomas Rønbeck er vikar for dr. Valio i ukene: 36, 37, 40

Flere av legene ved senteret jobber ved bydelens Feberpoliklinikk og det vil medføre noe fravær fra vårt senter.  

 

PLANLAGT FRAVÆR:


Marius Gaarder Almgren er ikke tilstede: 05.11.20
Janne Storflor Bjørneboe er ikke tilstede: 06.11.20, 20.11.20
Susanne Gotteberg er ikke tilstede: 06.11.20

 

 

 

 

 

BYTTE FASTLEGE

Ved bytte av fastlege kan du ringe Fastlegekontoret 800 43 573  eller gå inn på nettsiden www.helsenorge.no

 

NYE PASIENTER

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journal oversendt til oss.

 

OPPDATERING

HUSK!!! Oppdatering av riktig adresse, telefonnummer samt arbeidsgiver når du er i kontakt med oss.

 

BETALING

Du betaler egenandel etter fylte 16 år.

Vi ser helst at du betaler med kort.

Det er mulig å få tilsendt giro.  Vi gjør oppmerksom på at vi har avtale med WTW/Lindorff og de administrerer giroordningen. Det påløper derfor gebyr, for tiden 58 kr, dersom du velger å få noe (eks. sykmelding/attest) sendt hjem til deg. Kontakt ad. fakturaer må derfor rettes til Lindorff. Kontaktopplysninger er påført fakturaer.

Dersom du ønsker å betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen, overføres til Lindorff.

Kostnadene for våre tjenester reguleres årlig i forhandlinger mellom myndighetene og Legeforeningen.

Ønsker du opplysninger om våre priser, se prisliste under lenker.